Інгульська сільська рада
Баштанський район Миколаївська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 р. № 381, якою визначено механізм надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверс

Дата: 05.05.2023 11:54
Кількість переглядів: 682

Фото без опису

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 квітня 2023 р. № 381

ПОРЯДОК
надання компенсації для відновлення окремих категорій
об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових
дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною

агресією Російської Федерації, з використанням електронної
публічної послуги єВідновлення

1. Цей Порядок визначає механізм надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги єВідновлення.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

електронна публічна послуга “єВідновлення” — послуга щодо надання компенсації на відновлення окремих категорій пошкоджених об’єктів нерухомого майна (далі — компенсація), яка надається на підставі заяви, поданої в електронній формі до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (далі — Реєстр пошкодженого та знищеного майна), засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі — Портал Дія), зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);

окремі категорії об’єктів нерухомого майна — одноквартирні будинки, у тому числі відокремлені житлові будинки садибного типу, зблоковані будинки з окремими квартирами, що мають свій власний вхід з вулиці, котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності, будинки садибного типу, дачні та садові; квартири (житлові приміщення) у багатоквартирному будинку (у разі, коли місця загального користування не пошкоджені);

пошкоджені об’єкти — об’єкти нерухомого майна, які розташовані на території України та пошкоджені внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, та можуть бути відновлені шляхом проведення поточного або капітального ремонту.

Інші терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному у Цивільному кодексі України, Бюджетному кодексі України, Законах України “Про публічні електронні реєстри”, “Про електронні довірчі послуги”, “Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні”, “Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг”, “Про оборону України”, “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про надання будівельної продукції на ринку” та інших законодавчих актах.

3. Отримувачем компенсації є фізична особа — громадянин України, яка досягла 18-річного віку та подала засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), заяву та є власником (співвласником) пошкодженого об’єкта, право власності якого підтверджено.

4. Отримувачем компенсації не можуть бути:

особи, до яких застосовано санкції відповідно до Закону України “Про санкції;

особи, які мають судимість за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених розділом І “Злочини проти основ національної безпеки України Особливої частини Кримінального кодексу України;

спадкоємці осіб, визначених абзацами другим та третім цього пункту, у разі, коли належний спадкодавцю об’єкт нерухомого майна був пошкоджений за життя такого спадкодавця.

5. Пріоритетне право на отримання компенсації має:

учасник бойових дій, особа з інвалідністю внаслідок війни, особа, визначена частиною першою статті 10, частиною першою статті 101 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

особа, призвана на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 65 “Про загальну мобілізацію та якій не надано статус учасника бойових дій;

особа з інвалідністю I та II групи;

багатодітна сім’я;

батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу;

прийомні батьки;

патронатні вихователі;

особи з числа дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

опікуни/піклувальники.

6. Компенсація має цільове призначення та надається для придбання будівельної продукції з метою виконання поточного чи капітального ремонту самостійно отримувачем компенсації або шляхом замовлення виконання відповідних послуг та робіт за умови, що:

об’єкт нерухомого майна був пошкоджений після набрання чинності Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні;

об’єкт нерухомого майна розташований на території, що не включена до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції (крім територій можливих бойових дій, територій активних бойових дій, на яких бойові дії завершені на дату подання заяви);

відомості про право власності на пошкоджений об’єкт внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

на пошкодженому об’єкті не проведено ремонтні роботи.

Отримувач компенсації протягом дванадцяти місяців з дня отримання компенсації повинен її використати на заходи, передбачені абзацом першим цього пункту.

Перелік груп товарів будівельної продукції, що можуть бути придбані отримувачем за кошти компенсації, наведений у додатку 1. Продаж товарів інших груп заборонено.

У разі невикористання отримувачем компенсації протягом встановленого строку кошти повертаються відповідно до пункту 21 цього Порядку.

7. Для розгляду питання надання компенсації виконавчими комітетами сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, військовими адміністраціями населеного пункту або військово-цивільними адміністраціями населеного пункту (далі — уповноважений орган) утворюється комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (далі — комісія).

До складу комісії входять представники правоохоронних органів з метою проведення перевірки наявності обмежень щодо отримання компенсації, передбачених абзацом третім пункту 4 цього Порядку.

До складу комісії можуть за згодою залучатися представники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, експерти, оцінювачі, суб’єкти оціночної діяльності, виконавці окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, представники міжнародних та громадських організацій.

 

До участі в засіданні комісії не допускається член комісії за наявності у нього потенційного, реального конфлікту інтересів.

Кількість членів комісії повинна бути не менш як п’ять осіб: голова, заступник голови, секретар та інші члени.

Функції комісії можуть бути покладені на комісію, утворену відповідно до Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 473 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 37, ст. 1981) (далі — Порядок виконання невідкладних робіт), за умови приведення положення про комісію у відповідність з вимогами цього Порядку.

8. Комісія відповідно до цього Порядку:

надає отримувачам компенсації вичерпну інформацію та консультації з питань отримання компенсації;

розглядає заяви;

встановлює наявність/відсутність права та підстав для надання компенсації та пріоритетного права на отримання компенсації відповідно до пункту 5 цього Порядку;

забезпечує проведення обстеження пошкодженого об’єкта, в тому числі з метою встановлення факту ремонтних робіт, що виконані за рахунок інших джерел фінансування, або у разі, коли обстеження не було проведено до моменту розгляду заяви;

ознайомлює отримувача компенсації з даними, зафіксованими для заповнення чек-листа, форма якого наведена в додатку 2 (далі — чек-лист);

приймає рішення про зупинення/поновлення розгляду заяви, надання/відмову у наданні компенсації відповідно до цього Порядку;

виконує інші повноваження, що випливають з покладених на неї завдань.

9. Положення про комісію, а також її персональний склад затверджуються уповноваженим органом.

Інформація про місцезнаходження комісії, її персональний склад, порядок роботи та інформація за результатами засідань комісії (кількість розглянутих заяв, прийнятих комісією рішень тощо) розміщується на офіційному веб-сайті уповноваженого органу (за наявності).

Основною формою роботи комісії є засідання, необхідність проведення яких і перелік питань до розгляду на яких визначає голова комісії.

Матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії здійснює уповноважений орган.

Комісія може проводити свої засідання в режимі реального часу з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет.

Засідання комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.

Рішення комісії приймаються більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів остаточне рішення приймає головуючий на засіданні.

10. Розрахунок компенсації за пошкоджений об’єкт комісія здійснює в такій послідовності:

визначає обсяг пошкоджень об’єкта нерухомого майна за даними акта комісійного обстеження, виконаного відповідно до пункту 81 Порядку виконання невідкладних робіт та/або звіту з технічного обстеження відповідно до пункту 81 Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 257 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 33, ст. 1045);

заповнює чек-лист;

здійснює фотофіксацію пошкоджень об’єкта нерухомого майна, що свідчать про характер та обсяг руйнувань, за кожним видом ремонтних робіт, визначених у чек-листі, у разі недодання результатів фотофіксації до акта комісійного обстеження.

Чек-лист заповнюється в електронній формі за допомогою Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Розмір компенсації за один пошкоджений об’єкт не може бути більший, ніж 500 тис. гривень.

11. Комісія в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна:

отримує заяви для їх розгляду;

перевіряє надану інформацію в заяві та додані документи;

вносить відомості про зупинення/поновлення розгляду заяви із зазначенням інформації та/або документів, які заявник повинен додати, але в межах та відповідно до пункту 13 цього Порядку;

вносить результати комісійного обстеження у разі його проведення за рішенням цієї комісії;

заповнює за кожним пошкодженим об’єктом чек-лист, результати фотофіксації пошкоджень об’єкта та визначає розмір компенсації;

вносить відомості про надання/відмову у наданні компенсації.

Комісія має доступ та право на отримання документів та/або інформації (в тому числі конфіденційної, в порядку, встановленому законодавством) з інформаційно-комунікаційних систем державної та комунальної форми власності, необхідних для перевірки відомостей, зазначених у заявах.

Державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, які володіють документами та/або інформацією, необхідними для прийняття рішення про надання компенсації (у тому числі з метою поновлення втрачених документів, необхідних для надання компенсації), зобов’язані безкоштовно надати такі документи та/або інформацію комісії протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного запиту.

12. Рішення комісії про надання/відмову у наданні компенсації затверджується рішенням уповноваженого органу протягом п’яти календарних днів з дня його прийняття.

Копія рішення про надання/відмову у наданні компенсації завантажується посадовою особою уповноваженого органу з накладенням електронного кваліфікованого підпису, що базується на сертифікаті відкритого ключа, до Реєстру пошкодженого та знищеного майна протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.

13. Для отримання компенсації необхідно:

1) установити мобільний додаток Порталу Дія (Дія) на електронному носії, критерії якого підтримують його використання, та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію;

2) подати інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, відповідно до Порядку подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2022 р. № 380 “Про збір, обробку та облік інформації про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 28, ст. 1539, № 39, ст. 2089) (далі — інформаційне повідомлення), у разі, коли воно не було подано раніше, або обрати одне з інформаційних повідомлень у разі, коли раніше їх було подано кілька;

3) переконатися, що пошкоджений об’єкт внесений до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або у разі відсутності такого запису провести його реєстрацію;

4) відкрити поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування компенсації (далі — спеціальний рахунок) в одному з банків України, з яким Мінцифри укладено відповідний договір інформаційної взаємодії (далі — банк), та перевірити номер спеціального рахунка (за стандартом IBAN) для виплати компенсації, інформація щодо якого передана банком та який наявний у мобільному додатку Порталу Дія (Дія);

5) обрати у мобільному додатку Порталу Дія (Дія) електронну публічну послугу “єВідновлення;

6) сформувати засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), заяву, яка повинна містити такі дані:

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

дата народження;

контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

номер спеціального рахунка (за стандартом IBAN) отримувача компенсації для виплати компенсації, інформація щодо якого передана банком та який наявний у мобільному додатку Порталу Дія (Дія);

адресу (місцезнаходження) одного пошкодженого об’єкта з інформаційних повідомлень, що були подані відповідно до підпункту 2 цього пункту;

відомості про наявність пріоритетного права на отримання компенсації відповідно до пункту 5 цього Порядку;

7) надати згоду співвласників об’єкта нерухомого майна на отримання компенсації заявником (у разі спільної власності на об’єкт нерухомого майна), що надається за вибором заявника:

в електронній формі — засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка порталу Дія (Дія);

у паперовій формі, нотаріально посвідченій, — комісії;

8) вказати про відсутність обмежень, встановлених пунктом 4 цього Порядку;

9) отримати засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), автоматичні повідомлення про реєстрацію поданої заяви та про початок її розгляду;

10) у разі отримання засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), відповідних повідомлень від комісії забезпечити подання запитаної у них інформації.

Відомості, необхідні для формування заяви, можуть бути отримані шляхом електронної інформаційної взаємодії з інформаційно-комунікаційними системами та публічними електронними реєстрами органів державної влади в установленому порядку.

14. Черговість прийнятих до розгляду заяв визначається автоматично програмними засобами Реєстру пошкодженого та знищеного майна у порядку надходження інформаційних повідомлень з урахуванням пріоритетного права, визначеного пунктом 5 цього Порядку.

Строк розгляду заяви не повинен перевищувати 30 календарних днів з дня її подання.

У разі коли в рамках електронної публічної послуги “єВідновлення” подана заява про пошкоджений об’єкт, щодо якого ще не винесено рішення комісії про надання/відмову у наданні компенсації, засобами Порталу Дія блокується можливість подання інших заяв на даний пошкоджений об’єкт до моменту винесення рішення комісії про надання/відмову у наданні компенсації.

Підставами для відмови у наданні компенсації є:

подання заяви про надання компенсації особою, яка не може бути отримувачем компенсації відповідно до цього Порядку або не має повноважень для подання заяви;

виявлення недостовірних даних, зазначених у заяві про надання компенсації за пошкоджений об’єкт.

Підставами для зупинення розгляду заяви комісією є:

неподання або подання не в повному обсязі інформації та/або документів в межах переліку, передбаченого пунктом 13 цього Порядку;

наявність у комісії документально підтверджених відомостей про те, що отримувачу компенсації вручено підозру про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого розділом І “Злочини проти основ національної безпеки України Особливої частини Кримінального кодексу України.

Комісія у строк, встановлений для розгляду заяви, приймає рішення про зупинення розгляду заяви та невідкладно, але не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня прийняття такого рішення, повідомляє про це заявнику.

Рішення повинне містити вичерпний перелік підстав для зупинення розгляду заяви.

Комісія не має права вимагати від заявника надання інших документів, крім тих, відсутність яких стала підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви.

Розгляд заяви про надання компенсації поновлюється на підставі рішення комісії про відновлення розгляду заяви про надання компенсації протягом п’яти робочих днів з дня отримання відомостей про усунення обставин, що стали підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви. Зазначене рішення приймається протягом п’яти робочих днів з дня отримання комісією відомостей про усунення обставин, що стали підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про надання компенсації.

Перебіг строку розгляду заяви продовжується з моменту усунення обставин, що стали підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви, з урахуванням часу, що минув до його зупинення.

15. За результатами розгляду заяви заявнику засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), надходить повідомлення про прийняте комісією рішення та розмір компенсації.

Після затвердження рішення комісії відповідно до пункту 12 цього Порядку та внесення його у Реєстр пошкодженого та знищеного майна отримувачу компенсації засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), надходить відповідне повідомлення.

16. Черговість проведення виплат компенсації визначається з урахуванням черговості розгляду заяв автоматично програмними засобами Реєстру пошкодженого та знищеного майна із заяв, в порядку прийняття рішення щодо надання компенсації, визначення її розміру та з урахуванням пріоритетного права, визначеного пунктом 5 цього Порядку.

17. Відкриття спеціального рахунка отримувача компенсації здійснюється банком відповідно до законодавства та нормативно-правових актів Національного банку.

Забороняється перерахування коштів із спеціального рахунка на інші рахунки, крім рахунків суб’єктів господарювання, які задіяні у реалізації електронної публічної послуги “єВідновлення”.

Спеціальний рахунок не підлягає поповненню, крім випадків, передбачених цим Порядком.

Забороняється зняття готівки із спеціального рахунка.

У разі повернення товару, відмови від виконання відповідних послуг та робіт забороняється повернення коштів готівкою або на інший рахунок отримувача компенсації, крім як на спеціальний рахунок для зарахування компенсації за електронною публічною послугою “єВідновлення, з якого здійснювалась оплата товару, послуг чи робіт.

Закриття спеціального рахунка може здійснюватися за ініціативою отримувача компенсації. У разі наявності на спеціальному рахунку коштів на момент закриття рахунка за ініціативою отримувача компенсації такі кошти вважаються невикористаними отримувачем компенсації і протягом встановленого строку повертаються відповідно до пункту 21 цього Порядку.

Спеціальний рахунок закривається банком (без заяви отримувача компенсації) через дванадцять місяців з дня зарахування компенсації або через дванадцять місяців з дати відкриття спеціального рахунка у разі, коли за цей період на рахунок не зараховувалася компенсація.

18. Джерелами фінансування компенсації є кошти державного бюджету, зокрема Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, що передбачені Законом України “Про Державний бюджет України
на 2023 рік”, кошти міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів, міжнародна технічна та/або поворотна чи безповоротна фінансова допомога, репарації або інші стягнення з Російської Федерації, інші джерела, не заборонені законодавством.

Для виплати отримувачам компенсації Мінінфраструктури відкриває в Казначействі небюджетний рахунок групи 35 (далі — небюджетний рахунок).

Компенсації здійснюються в межах наявного обсягу коштів на небюджетному рахунку Мінінфраструктури до його закриття.

Проведення виплат компенсації у разі наявності черги на проведення виплат компенсації поновлюється після поповнення небюджетного рахунка коштами з джерел, визначених абзацом першим цього пункту.

19. Компенсація отримувачам надається через АТ “Ощадбанк.

З метою взаємодії між Мінінфраструктури, Мінцифри, Пенсійним фондом України, АТ “Ощадбанк” та адміністратором Реєстру пошкодженого та знищеного майна укладається договір про взаємодію, яким регулюються питання щодо механізму та каналів інформаційного обміну, обсяг та зміст інформації, що передається.

Мінцифри та технічний адміністратор Порталу Дія укладають договір інформаційної взаємодії з банком виключно за умови проходження ним успішного тестування на відповідність технічним вимогам до підключення банків та порядку надання банківської послуги, визначених технічним адміністратором Порталу Дія. Тестування проводиться у порядку, визначеному технічним адміністратором Порталу Дія.

20. Перелік отримувачів компенсації формуються автоматично програмними засобами Реєстру пошкодженого та знищеного майна в режимі реального часу відповідно до пункту 16 цього Порядку з урахуванням обсягу наявного фінансування.

Мінінфраструктури шляхом інформаційної взаємодії надає з накладеною кваліфікованою електронною печаткою до Мінцифри інформацію про перелік отримувачів компенсації, сформований за допомогою Реєстру пошкодженого та знищеного майна, а Мінцифри з накладеною кваліфікованою електронною печаткою технічного адміністратора Порталу Дія не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня отримання переліку отримувачів компенсації надає його до
АТ “Ощадбанк” за допомогою програмно-технічних засобів Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України.

Мінінфраструктури на підставі даних переліку отримувачів компенсації, сформованого за допомогою Реєстру пошкодженого та знищеного майна, подає в Казначейство платіжні інструкції на перерахування коштів для виплати компенсації з небюджетного рахунка Мінінфраструктури на рахунок для зарахувань коштів компенсації
АТ “Ощадбанк”, відкритий на підставі договору про виплату компенсації в рамках електронної публічної послуги “єВідновлення”, що укладається між Мінінфраструктури та АТ “Ощадбанк”.

АТ “Ощадбанк в установленому порядку не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня отримання коштів перераховує їх на спеціальні рахунки отримувачів компенсації, відкриті в банках.

Банк в установленому порядку не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня отримання коштів зараховує компенсацію на спеціальні рахунки отримувачів компенсації.

Для забезпечення виконання робіт за переліком робіт, які необхідно виконати для відновлення експлуатаційної придатності об’єкта (згідно з додатком 2), та надання послуг з продажу за переліком груп товарів будівельної продукції, що можуть бути придбані отримувачем за кошти компенсації (згідно з додатком 1), суб’єкти господарювання подають заяву про приєднання до переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів та виконують роботи в рамках електронної публічної послуги “єВідновлення” (далі — перелік), в електронній формі засобами Порталу Дія.

Заява формується фізичною особою — підприємцем, керівником юридичної особи, що виявили бажання приєднатися до переліку (далі — суб’єкт господарювання), засобами Порталу Дія після проходження ними електронної ідентифікації та автентифікації користувачів, зокрема з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронних підписів та печаток, що базуються на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису/печатки, та/або інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу.

Заява формується засобами Порталу Дія у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, та містить такі відомості:

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця/керівника юридичної особи;

найменування юридичної особи;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) (для фізичної особи — підприємця);

ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України;

перелік комбінацій MerchantID + AcquirerID для включення в перелік;

місцезнаходження суб’єкта господарювання, перелік зареєстрованих (фактичних) адрес провадження господарської діяльності, здійснення продажу товарів;

відомості про згоду з умовами виконання робіт за переліком робіт, які необхідно виконати для відновлення експлуатаційної придатності об’єкта (згідно з додатком 2), та надання послуг з продажу за переліком груп товарів будівельної продукції, що можуть бути придбані отримувачем за кошти компенсації (згідно з додатком 1).

Формування заяви закінчується накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Після формування заяви засобами Порталу Дія та накладення електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, заява та відомості з неї засобами Порталу Дія передаються технічному адміністратору Порталу Дія та вносяться до переліку.

Відомості, необхідні для заповнення заяви, можуть бути отримані шляхом електронної інформаційної взаємодії з інформаційно-комунікаційними системами та публічними електронними реєстрами органів державної влади в установленому порядку.

Під час формування заяви засобами Порталу Дія з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань отримуються відомості про суб’єкта господарювання.

З метою забезпечення ознайомлення отримувачів компенсації із залученими для цілей цього Порядку суб’єктами господарювання на Порталі Дія оприлюднюється перелік. Оприлюднення та оновлення переліку здійснюється технічним адміністратором Порталу Дія.

Банки зобов’язані забезпечити здійснення видаткових операцій із спеціальних рахунків з використанням платіжних карток на території України виключно на користь суб’єктів господарювання, відомості щодо яких зазначені у переліку (за комбінацією коду мерчанта та коду банка-еквайра (MerchantID + AcquirerID), і за такими кодами категорії діяльності суб’єкта господарювання (Merchant Category Code):

1520 — Генеральні підрядники — житлове та торгове будівництво;

5211 — Магазини будівельних матеріалів та пиломатеріалів;

5231 — Магазин скла, фарби та шпалер.

У разі отримання інформації, в тому числі від правоохоронних органів, про порушення суб’єктом господарювання умов, визначених цим Порядком, Мінцифри блокує участь у наданні публічної електронної послуги “єВідновлення” таких суб’єктів господарювання.

21. Незараховані суми коштів не пізніше ніж протягом трьох операційних днів після надходження повертаються банком на рахунок
АТ “Ощадбанк”, з якого було виконане перерахування коштів, із зазначенням причин їх незарахування, а АТ “Ощадбанк” протягом п’яти операційних днів — на небюджетний рахунок Мінінфраструктури.

Відповідно до положень цього Порядку залишок невикористаних коштів із спеціального рахунка отримувача компенсації через дванадцять місяців з дня її зарахування повертається банками протягом 20 календарних днів на рахунок АТ “Ощадбанк”, а АТ “Ощадбанк” — на небюджетний рахунок Мінінфраструктури.

Залишок невикористаних коштів, зарахованих на спеціальний рахунок отримувача компенсації, у разі закриття рахунка за ініціативою отримувача компенсації повертається банками протягом трьох операційних днів на рахунок АТ “Ощадбанк”, з якого було виконане перерахування коштів, із зазначенням причин їх повернення, а АТ “Ощадбанк” протягом трьох операційних днів — на небюджетний рахунок Мінінфраструктури для подальших виплат компенсацій.

22. Щоденно, крім вихідних, неробочих та святкових днів, банки подають Мінцифри для подальшої передачі Мінінфраструктури за допомогою програмно-технічних засобів інформацію про суму витрачених отримувачем компенсації коштів в розрізі кодів категорії діяльності суб’єкта господарювання (Merchant Category Code).

У разі незарахування коштів на спеціальний рахунок або їх повернення банк з використанням кваліфікованого електронного підпису, що базується на сертифікаті відкритого ключа, уповноваженої особи банку за допомогою програмних засобів подає інформацію АТ “Ощадбанк” про прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків отримувача компенсації, номер спеціального рахунка (за стандартом IBAN), причину незарахування або повернення коштів і дату повернення коштів.

АТ “Ощадбанк щоденно, крім вихідних та святкових днів, подає інформацію Мінцифри про перерахування отримувачам компенсації, а також про повернення невикористаної/незарахованої компенсації, в якій містяться такі відомості:

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

спеціальний рахунок (за стандартом IBAN);

сума перерахованої допомоги та/або поверненої невикористаної/незарахованої компенсації із зазначенням причини повернення.

АТ “Ощадбанк подає Мінцифри інформацію з накладеною кваліфікованою електронною печаткою АТ “Ощадбанк за допомогою програмно-технічних засобів Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України для подальшої її передачі Мінінфраструктури.

Для забезпечення дотримання положень Закону України “Про банки та банківську діяльність” щодо банківської таємниці отримувач компенсації надає свою згоду під час відкриття рахунка у відповідних банках на надання інформації, зазначеної в цьому пункті.

23. Мінінфраструктури за інформацією Мінцифри та АТ “Ощадбанк” інформує щомісяця до 5 числа Комітет Верховної Ради України з питань бюджету, Кабінет Міністрів України та Мінфін про використання бюджетних коштів.

Обробка персональних даних отримувачів компенсації здійснюється відповідно до законодавства про захист персональних даних.

24. Відповідальність розповсюджувачів товарів будівельної продукції передбачена пунктом 5 частини першої статті 23 Закону України “Про захист прав споживачів”.

25. Рішення комісії про надання компенсації (у тому числі її розмір), відмову у наданні компенсації може бути оскаржене до органу, що її утворив.

Рішення уповноваженого органу про затвердження рішення комісії про надання/відмову у наданні компенсації можуть бути оскаржені у судовому порядку.

_____________________

 

Додаток 1
до Порядку

ПЕРЕЛІК
груп товарів будівельної продукції, що можуть бути

 придбані отримувачем за кошти компенсації

Назва групи

Будівельна продукція

1.

Збірні бетонні вироби (в тому числі з важких, легких бетонів та ніздрюватих бетонів автоклавного твердіння)

збірні бетонні вироби (в тому числі з важких, легких бетонів та ніздрюватих бетонів автоклавного твердіння); балкові/блокові перекриття та елементи

2.

Блоки дверні та віконні

двері та вікна (з віконними та дверними блоками або без них)

3.

Мембрани

вологозахисні покриття; підпокрівельні шари; шари для контролю водяної пари; вологоізоляційні листи; покрівельні листи

4.

Теплоізоляційні вироби

теплоізоляційні вироби

5.

Димарі, витяжні труби і пов’язана продукція

збірні димоходи; димові труби (елементи або блоки); багатосекційні димоходи (елементи та/або блоки), одностінні димові блоки;  комплекти димоходів; клеми димоходу

6.

Гіпс та гіпсові вироби

гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові штукатурні відливки та композитні панелі (ламінати); гіпсокартонні плити, блоки; гіпсові штукатурки

7.

 Санітарні вироби

мийки; ванни; душові піддони; душові і ванні екрани та огорожі; біде; пісуари; чаші чи піддони водяних унітазів; змивні бачки

8.

 Дерев’яні конструкції

вироби з цільної конструкційної деревини (елементи перекриттів, елементи стін, елементи дахів (такі як балки, арки, балки, крокви, колони, стовпи, палі); комплекти з цільної конструкційної деревини (ферми, підлоги, стіни, дахи, рами, каркаси із цільної конструкційної деревини або шаруватої клеєної деревини); дерев’яні стовпи; шаруваті клеєні будівельні вироби та інші  вироби з клеєної деревини (кроквяні елементи, елементи перекриття, елементи стін, елементи покрівлі; комплекти з шаруватої клеєної деревини (такі як балки, арки,  крокви, колони, стовпи, палі)

9.

З’єднувачі для конструкцій

пластинчаті шпонки та гладкі кільцеві шпонки, зубцеві шпонки, перфоровані зубчасті пластини, сталеві стикові накладки, що кріпляться цвяхами, сталеві циліндричні та дерев’яні нагелі, шурупи, болти, цвяхи, гайки, шайби, заклепки, шпильки, гвинти, анкери

10.

Цемент, будівельне вапно та інші гідравлічні в’яжучі  речовини

портландцемент; кладочний цемент; композитні портландцементи; доменні цементи; пуцоланові цементи; сульфатостійкий цемент; білий цемент; будівельне вапно (кальцієве вапно, доломітове вапно); гідравлічне вапно

11.

Сталева арматура, сталева арматура для попереднього напруження бетону

сталеві вироби із сталі (прутки, стрижні, котушки, дроти, зварні арматурні сітки, решітчасті балки, стрічки із зазубринами); сталеві вироби для попереднього напруження бетону (дроти холоднотягнуті із знятими  напруженнями, гладкі, із зазубринами та інші; пучки багатожильні, ущільнені кабелі, зазубрені пучки та пучки з сильним зчепленням; прутки (гарячекатані і оброблені прутки,   шпильки різьбові, ребристі, плоскі або гладкі прутки); кабелі попереднього напруження)

12.

Продукція для кам’яної кладки та пов’язана продукція

кладочні блоки; кладочні розчини; кладочні штукатурні розчини; стяжки; натяжні стрічки; підвіси для балок; кронштейни; опорні куточки; посилення стиків та перемички

13.

Покриття підлоги

ламінат; лінолеум; плитка для підлоги

14.

Металеві конструкції і допоміжні деталі

гарячекатані, холодноформовані або виготовлені іншим способом секції/профілі різної форми (T, L, H, U, Z, I, швелери, кутові, порожнисті, трубки), плоскі вироби (плита, лист, смуга), бруски, виливки, поковки з різних металевих матеріалів, незахищені або захищені від корозії покриттям. Конструктивні металеві елементи  металевих конструкцій. Готові металеві вироби, такі як ферми, балки, колони, сходи, ґрунтові палі, несучі палі та шпунтові палі, рейки та шпали. Готові металеві каркаси для підвісної стелі

15.

Продукція для обробки внутрішніх і зовнішніх стін і стель

дахові окриття в рулонах; стінові покриття в рулонах; облицювальні плити; плитка; сайдинг; підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; стельове облицювання

16.

Покрівельні матеріали, світлопрозорі конструкції даху, світлові ліхтарі даху, вікна горищ і допоміжна продукція

плоскі та профільовані листи; дахова покрівля (шифер, черепиця, бітумна черепиця, металочерепиця); сендвіч-панелі; дахові вікна; системи доступу до даху (доріжки та опори)

17.

Будівельна продукція, що контактує з питною водою

комплекти (трубопроводи та системи зберігання); труби; резервуари; клапани, крани, насоси, водоміри; фітинги, клеї, з’єднання, ущільнення для стиків

18.

Труби, резервуари і допоміжні деталі, які не контактують з питною водою

комплекти трубопроводів; труби; клапани та  крани; фітинги, клеї, з’єднання, ущільнення стиків; опори труб/дротів

19.

 Будівельні клеї

конструкційні клеї; клеї для плитки; структурні клеї

20.

Продукція з плоского скла, профільованого скла і склоблоків

плоскі або гнуті скляні панелі, склопакети; стінові панелі із склоблоків

21.

Силові кабелі, кабельна продукція

силові кабелі; інша кабельна продукція

22.

Герметики для неконструкційного використання в стиках в будівлях і пішохідних доріжках

герметики для зовнішніх стін; герметики для внутрішніх стін,  перегородок; герметики для скління; герметики для санітарних швів; герметики для неконструкційного використання в стиках в будівлях

____________________

 

Додаток 2
до Порядку

ЧЕК-ЛИСТ
 з визначення розміру компенсації для відновлення пошкодженого об’єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви

Результат

Типи об’єктів

квартира/будинок/житлове приміщення

Чи підтверджено пріоритетність заяви (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)

так/ні

Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа

так/ні

ПЕРЕЛІК
робіт, які необхідно виконати для відновлення експлуатаційної придатності об’єкта  

Перелік ремонтних робіт

Одиниця
вимірювання

Показник усередненої вартості одиниці обсягу, гривень з податку на додану вартість (станом на лютий 2023 р.)

Обсяг робіт, який підлягає компенсації

Сума компенсації, гривень

Дах/покрівля

1.

Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу — хвилястого шиферу) без заміни опорних конструкцій та стропильних систем

кв. метрів

512,18

 

 

2.

Заміна кроквяних ніг із брусів

пог. метрів

725,42

 

 

3.

Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу (металочерепиця) без заміни опорних конструкцій та стропильних систем

кв. метрів

2 134,19

 

 

4.

Відновлення частини пошкодженого даху із ремонтом опорних конструкцій і крокв’яних системи та покрівлі із металочерепиці на площі до
25 відсотків

кв. метрів поверхонь покрівлі

2 837,58

 

 

5.

Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій і крокв’яних системи та покрівлі із металочерепиці на площі більше
25 відсотків

—“—

3 203,49

 

 

Прорізи

6.

Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей

блоків

9983,26

 

 

7.

Заміна металевих вхідних дверей

—“—

14414,89

 

 

8.

Заміна пошкодженого скління/ склопакетів (без заміни рами вікна)

кв. метрів

4192,67

 

 

9.

Заміна віконного блока з урахуванням підвіконних дощок, відливів

кв. метрів

5242,26

 

 

10.

Відновлення укосів: штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування

—“—

1342,15

 

 

Фасади

11.

Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення (утеплення, штукатурення, фарбування)

кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)

3057,12

 

 

12.

Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення (утеплення, штукатурення, фарбування)

—“—

2347,535

 

 

13.

Відновлення пошкодженого декоративного шару камінцевої штукатурки оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача

—“—

684,8

 

 

14.

Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача

кв. метрів

606,38

 

 

15.

Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача

кв. метрів

128,05

 

 

Перекриття/стеля

16.

Розбирання горищних перекриттів по дерев’яних балках в цегляних будівлях

—“—

449,05

 

 

17.

Улаштування перекриттів по дерев’яних балках з щитовим накатом в цегляних будівлях

—“—

2162,66

 

 

18.

Розбирання монолітних перекриттів до 200 міліметрів

—“—

1018,92

 

 

19.

Відновлення цілісності пошкодженого бетонного перекриття товщ до 200 міліметрів

—“—

1589,42

 

 

Стіни/стеля, опорядження

20.

Розбирання пошкоджених цегляних стін та перегородок

куб. метрів

2354,54

 

 

21.

Мурування цегляних стін з урахуванням прорізів та влаштуванням перемичок

—“—

7783,39

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Мурування внутрішніх цегляних армованих перегородок

кв. метрів

1281,27

 

 

23.

Відбивання пошкодженої штукатурки стін

—“—

77,83

 

 

24.

Штукатурення стін, безпіщана підготовка під фарбування/шпалери

—“—

661,7

 

 

25.

Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, копоті, смогу

—“—

206,62

 

 

26.

Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)

—“—

252,34

 

 

27.

Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)

—“—

97,24

 

 

28.

Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)

—“—

937,81

 

 

29.

Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами
(фальшстіни) по металевому каркасу

кв. метрів

642,6

 

 

30.

Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї

—“—

545,99

 

 

31.

Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією у житлових будівлях

—“—

1154,84

 

 

32.

Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)

—“—

1149,86

 

 

33.

Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)

—“—

294

 

 

34.

Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі з влаштуванням каркаса (гіпсокартон)

—“—

103,44

 

 

 

Підлога

35.

Розбирання цементних покриттів підлог

кв. метрів

92,3

 

 

36.

Влаштування гідроізоляції

—“—

748,2

 

 

37.

Влаштування стяжок цементних товщ до 60 міліметрів

—“—

306,17

 

 

38.

Відновлення пошкодженої підлоги із керамічної плитки

—“—

716,63

 

 

39.

Відновлення пошкодженої підлоги із ламінату

—“—

778,03

 

 

40.

Відновлення пошкодженої підлоги із паркету

—“—

1938,16

 

 

41.

Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної

—“—

217,06

 

 

42.

Відновлення пошкодженої підлоги із лінолеуму

—“—

367,91

 

 

43.

Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)

пог. метрів

220,25

 

 

44.

Відновлення дощатих підлог

кв. метрів

1191,18

 

 

45.

Фарбування дощатих підлог

кв. метрів

161,22

 

 

Інженерні мережі

46.

Відновлення пошкодженої мережі: водопроводу або каналізації, або опалення, або газопостачання, або електропостачання (ремонт цих частин з метою відновлення функціональності будинку/квартири або підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води, каналізації з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок, або перекладання пошкоджених електричних комунікацій в пошкодженій кімнаті з заміною розеток/вимикачів)

одне місце

3693,43

 

 

47.

Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком

штук

3930,43

 

 

48.

Заміна умивальника разом із змішувачем

—“—

5738,7

 

 

49.

Заміна умивальника без змішувача

—“—

4636,69

 

 

50.

Заміна ванн купальних

—“—

6659,54

 

 

51.

Заміна піддона душового

штук

5339

 

 

52.

Заміна змішувачів з душем

—“—

2390,76

 

 

53.

Заміна мийок кухонних

—“—

2718,96

 

 

54.

Заміна змішувачів кухонних

—“—

1799,34

 

 

55.

Заміна бойлерів

—“—

7666,56

 

 

56.

Заміна колонки газової

—“—

8117,71

 

 

57.

Заміна двоконтурного газового котла

—“—

44321,5

 

 

 

_______
Усього сума компенсації, гривень

     

 

 

Голова комісії                _________________             ______________________________

                                                                                (підпис)                                                 (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

 

 

Члени комісії                  _________________             ________________________________

                                                                                 (підпис)                                                (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

 

_____________________


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора