Інгульська сільська рада
Баштанський район Миколаївська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення V сесії восьмого скликання

Інгульської сільської ради

від  02 березня 2021 року  № 11

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Відділ земельних відносин Інгульської сільської  ради

 

1. Загальні положення

1.1. Відділ земельних відносин Інгульської сільської  ради (надалі – Відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Інгульської сільської   ради, утворюється сільською радою, підзвітний і підконтрольний сільській раді, підпорядкований її виконавчому комітету та  сільському голові.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розпорядженнями сільського голови.

1.3. Структура, штат та чисельність Відділу визначається рішенням сільської  ради. Працівників Відділу призначає на посади сільський голова. Начальник відділу та працівники Відділу свої функціональні обов’язки здійснюють згідно з цим Положенням, затвердженним рішенням сільської ради та посадовими інструкціями, розробленими начальником Відділу та затвердженими розпорядженням сільського голови. Кваліфікаційні вимоги до освіти та досвіду роботи працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Реалізація державної політики у сфері регулювання земельних відносин земель комунальної власності у межах повноважень органів місцевого самоврядування.

2.2. Здійснення ефективного управління землями комунальної власності територіальної громади та іншими землями, які перебувають у віданні Інгульської сільської  ради.

2.3. Підготовка проєктів рішень Інгульської сільської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень Інгульського сільського  голови з питань земельних відносин.

2.4. Підготовка проєктів рішень Інгульської сільської ради з питань передачі земельних ділянок комунальної власності у власність громадян, надання земельних ділянок у користування фізичним та юридичним особам, зміни цільового призначення, вилучення, викупу із земель комунальної власності, зміну землекористування відповідно до Земельного кодексу України.

2.5. Підготовка договорів оренди землі щодо земельних ділянок наданих рішеннями селищної  ради у оренду, облік укладених та зареєстрованих договорів оренди земельних ділянок комунальної власності, здійснення розрахунків розмірів орендної плати за користування земельними ділянками відповідно до вимог чинного законодавства та проведення перерахунків розмірів орендної плати у випадках, визначених законом.

2.6. Створення умов для раціонального і економічно-обґрунтованого використання земель населених пунктів, що увійшли до складу об’єднання.

2.7. Розроблення і подання Інгульській сільській раді, виконавчому комітету, сільському голові необхідних розрахунків і обґрунтувань програм робіт з проведення земельної реформи, здійснення землеустрою, заходів щодо раціонального використання та охорони земель.

2.8. Участь у виборі земельних ділянок для розміщення об’єктів будівництва та визначення інвестиційно привабливих земельних ділянок.

2.9. Здійснює підготовку необхідних документів для проведення земельних торгів, відповідно до Земельного кодексу України.

2.10. Здійснення реєстрації і обліку звернень громадян, юридичних та фізичних осіб з питань, що належать до компетенції відділу, забезпечення своєчасного, правильного та повного їх розгляду.

2.11. Ведення прийому громадян та надання консультацій з питань, що належить до компетенції Відділу.

 

3. Права відділу

3.1. З метою забезпечення виконання своїх функцій Відділ має право отримувати в установленому порядку інформацію, документи та інші матеріали, що необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.2. У встановленому порядку залучати спеціалістів до розгляду питань, що входять до компетенції відділу.

3.3. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

3.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

 

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник, який  призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням сільського голови.

4.2. Начальник відділу зобов’язаний забезпечити належне та своєчасне виконання покладених на відділ завдань.

                                                                       

5. Взаємодія з іншими підрозділами

5.1. Відділ у своїй діяльності взаємодіє з відділами, управліннями та іншими виконавчими органами ради, а також з підприємствами, установами та організаціями  незалежно від форми власності та підпорядкування.

6. Відповідальність

6.1. Начальник і працівники відділу несуть персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та функцій згідно з законодавством.

 

 

Секретар сільської ради                                                     Ніно КУЗЬМЕНКО

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора