Інгульська сільська рада
Баштанський район Миколаївська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення V сесії восьмого скликання

Інгульської сільської ради

від  02 березня 2021 року  № 14

 

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор житлово-комунального господарства
Інгульської сільської ради

 

1. Сектор житлово-комунального господарства  Інгульської сільської ради (далі — сектор) є її структурним підрозділом, підзвітним і підконтрольним голові  сільської ради та  завідувачу сектору.

2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Держжитлокомунгоспу, розпорядженнями голови сільської ради, а також Положенням про сектор.

3. Основними завданнями сектору є:

  • забезпечення на території сільської ради  реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства насамперед щодо організації і здійснення заходів з його реформування;
  • аналіз стану житлово-комунального господарства сільської ради та підготовка пропозицій до проєкту місцевого бюджету щодо фінансування  програм розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів;
  • організація виконання державних програм, розроблення і реалізація місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, подання пропозицій до проектів  програм соціально-економічного розвитку  сільської ради  щодо поліпшення рівня комунального обслуговування населення та благоустрою населених пунктів, охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження, стану безпеки, умов праці та виробничого середовища;
  • забезпечення додержання підприємствами, установами та організаціями сільської ради, що надають житлово-комунальні послуги, вимог нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства;
  • координація діяльності відповідних структурних підрозділів органів виконавчої влади, а також роботи підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства;
  • здійснення державного контролю за додержанням правил комунального обслуговування та благоустрою;
  • вирішення інших питань у сфері житлово-комунального господарства відповідно до законодавства.

4. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

 

1) бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, готує пропозиції до проєктів програм соціально-економічного розвитку та проєкти сільської ради;

2) координує роботу житлово-комунальних підприємств, пов’язану з наданням населенню  житлово-комунальних послуг;

3) забезпечує в межах своїх повноважень додержання вимог нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства;

4) готує і подає в установленому порядку пропозиції щодо:

удосконалення структури управління та розвитку житлово-комунального господарства ;

фінансування капітального ремонту та реконструкції житлових будинків, регіональних програм розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів;

розвитку підприємництва та конкуренції, демонополізації житлово-комунального господарства та формування ринку житлово-комунальних послуг;

удосконалення управління майном підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства;

удосконалення системи соціального захисту населення (споживачів житлово-комунальних послуг) та встановлення соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування;

5) забезпечує згідно із законодавством реформування житлово-комунального господарства  відповідно до державної і місцевої програм на засадах прозорості та гласності;

6) сприяє розробленню проєктів благоустрою  сіл;

7) проводить моніторинг стану реалізації державних, галузевих та місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства, а також дебіторсько-кредиторської заборгованості підприємств, що надають житлово-комунальні послуги;

8) організовує розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства  в осінньо-зимовий період, а також ліквідацію наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф;

 9) сприяє прийняттю об’єктів відомчого житлового фонду та комунального господарства у власність територіальних громад;

10) здійснює відповідно до законодавства контроль за додержанням правил комунального обслуговування та благоустрою, станом експлуатації та утримання житлового фонду і об’єктів комунального господарства;

11) вживає заходів до поліпшення роботи підприємств з енергозбереження і оснащення об’єктів житлово-комунального господарства і наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії відповідно до завдань державних та регіональних програм;

12) сприяє реалізації iнвестицiйної політики у сфері будівництва, реконструкції і капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства, здійснює контроль за їх будівництвом у межах своєї компетенції;

13) бере участь у реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, санітарного стану населених пунктів, якості води, поліпшення технічного і технологічного стану систем тепло-, водопостачання та водовідведення, запобігання підтопленню населених пунктів, ліквідації його наслідків;

14) проводить організаційну та методичну роботу, спрямовану на реалізацію державної політики у сфері охорони праці та соціального захисту працівників житлово-комунального господарства;

15) здійснює закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання своїх завдань, у порядку, встановленому законодавством;

16) розглядає в установленому порядку у межах своєї компетенції, звернення громадян, підприємств, установ і організацій, здійснює прийом громадян та вживає відповідних заходів для вирішення порушених ними питань;

19) інформує населення через засоби масової інформації про програми розвитку комунального господарства, організовує їх громадське обговорення;

20) виконує інші функції, передбачені законодавством.

5. Сектор має право:

залучати спеціалістів інших структурних підрозділів сільської ради, підприємств, установ та організацій,  об'єднань  громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів сільської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали.

6. Сектор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами сільської ради, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян.

7. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду i звільняється з посади головою сільської ради на конкурсній основі.

8. Завідувач сектором:

здійснює керівництво роботою сектору, несе персональну відповідальність перед головою сільської ради за виконання покладених на сектор завдань;

затверджує функціональні обов’язки працівників сектору та визначає ступінь їх відповідальності;

готує пропозиції щодо призначення на посаду i звільнення з посади працівників сектору.

9. Сектор утримується за рахунок коштів  бюджету сільської ради.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору в межах виділених асигнувань визначає голова сільської ради.

 

 

Сільський голова                                                                      Алла МИРОНОВА

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора