Інгульська сільська рада
Баштанський район Миколаївська область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  V сесії восьмого скликання

Інгульської сільської ради

від 02 березня 2021 року № 7

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Службу у справах дітей Інгульської сільської ради

 

І. Загальні положення

  1. Служба у справах дітей Інгульської сільської ради є виконавчим органом Інгульської сільської ради, яка створена відповідно до рішення V сесії восьмого скликання Інгульської сільської ради від 02 березня 2021 року    № 7  «Про створення Служби у справах дітей Інгульської сільської ради, затвердження Положення, структури та штатної чисельності Служби у справах дітей».
  2. Служба  підзвітна і підконтрольна сільській раді, підпорядкована виконавчому комітету сільської ради, сільському голові, секретарю сільської ради, заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючому справами виконкому, відповідно до розподілу обов’язків.
  3. У своїй діяльності служба керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України,  рішеннями сільської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.
  4. Служба керується політикою якості, яка затверджується сільською радою відповідно до міжнародних стандартів якості.
  5. Служба у справах дітей Інгульської сільської ради є неприбутковою організацією, доходи (прибутки) якої використовуються виключно для фінансування видатків на утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Положенням.
  6. Забороняється розподіл отриманих доходів(прибутків) або їх частини серед засновників(учасників), членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
  7. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєдання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідно виду або зарахування до доходу бюджету.
  8. Юридична адреса Служби: вул. Травнева, будинок 41, с. Інгулка, Баштанський район, Миколаївська область, 56170.

 

ІІ. Мета діяльності служби

  1. Метою служби є забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері захисту прав, свобод і законних інтересів дітей територіальної громади шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, надання населенню якісних послуг.

 

ІІІ. Основні завдання служби

3.1.  Для досягнення мети своєї діяльності служба вирішує наступні завдання:

   1. Розробляє і здійснює самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадськими організаціями заходи щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.
   2. Координує зусилля, підприємств, установ та організацій, які розташовані на підпорядкованій території незалежно від форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності.
   3. Здійснює функції щодо опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, та іншими особами.
   4. Здійснює ведення Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» (ЄІАС «Діти»).
   5. Готує пропозиції щодо проведення заходів, спрямованих на покращення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей, які проживають на території об’єднаної територіальної громади та профілактику негативних явищ у цій сфері.
   6. Здійснює інші повноваження, покладені на службу, відповідно до чинного законодавства.
  1. При здійсненні повноважень служба зобов’язана:
   1. Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції, законах України та Статуті Інгульської  сільської ради.
   2. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи.
   3. Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

 

IV. Функції служби відповідно до завдань та повноважень

  1. Відповідно до покладених на неї завдань, служба реалізує наступні функції:
   1. Розробляє і здійснює самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадськими організаціями заходи щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.
   2. Надає, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності, громадським організаціям, громадянам практичну та методичну допомогу, консультації з питань соціального захисту дітей.
   3. Забезпечує ведення державної статистики щодо дітей відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів.
   4. Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей, які проживають в складних життєвих обставинах у батьків, що не забезпечують належних умов виховання.
   5. Веде облік дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які залишились без піклування батьків, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок).
   6. Веде справи та координує діяльність стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.
   7. Готує та представляє на засіданні опікунської ради матеріали щодо батьків, які неналежним чином виконують обов’язки по вихованню та утриманню дітей, позбавлення громадян батьківських прав, відібрання дітей без позбавлення їх батьківських прав, поновлення громадян у батьківських правах, повернення батькам відібраних дітей, скасування усиновлення, визнання його недійсним, визначення місця проживання дитини, спорів, пов’язаних з вихованням дітей, захистом майнових (житлових) прав дітей, зміною прізвища або реєстрацією народження дитини, надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі, надання згоди на проведення психіатричного огляду та госпіталізацію дитини до психіатричного закладу, направлення дитини на тимчасове утримання до дитячого закладу.
   8. Готує та подає до суду письмові висновки щодо участі одного з батьків у вихованні дитини, місця проживання дитини, позбавлення та поновлення батьківських прав, побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав, відібрання дитини від особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду, управління батьками майном дитини, скасування усиновлення та визнання його недійсним та інші висновки, передбачені чинним законодавством України.
   9. Готує проєкти рішень виконкому щодо згоди або заперечення на відчуження нерухомого майна (в т.ч. житла) та іншого майна, власником якого є дитина або право користування яким має дитина, направлення дітей в державні інтернатні установи, зміну прізвища дитини, реєстрацію дитини в органах ДРАЦС, надання дитині-сироті та дитині, позбавленій батьківського піклування, статусу, при втраті дитиною-сиротою та дитиною, позбавленою батьківського піклування, статусу, надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі, надання згоди на проведення психіатричного огляду та госпіталізацію дитини до психіатричного закладу, визначення порядку участі одного з батьків у вихованні дитини, створення прийомної сім’ї, призначення опікунами/піклувальниками, звільнення від обов’язків опікуна /піклувальника, припинення опіки/піклування та інші, які стосуються захисту прав дітей.
   10. Здійснює діяльність, спрямовану на виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню дітьми правопорушень, а також діяльність та позитивний вплив на поведінку окремих дітей в сім’ї, на підприємстві, в установі чи організації незалежно від форм власності, за місцем проживання.
   11. Забезпечує додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї.
   12. Вчиняє заходи щодо виявлення дітей, які залишились без піклування батьків, та вживає заходи щодо надання таким дітям статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, забезпечує захист їх особистих, майнових і житлових прав.
   13. Веде облік громадян України, які постійно проживають на території України і бажають усиновити дитину, потенційних опікунів (піклувальників), прийомних батьків, батьків-вихователів.
   14. Веде облік дітей, які можуть бути усиновлені.
   15. Готує документи щодо усиновлення дітей.
   16. Здійснює роботу з кандидатами в усиновлювачі щодо ознайомлення з банком даних про дітей, які перебувають на місцевому обліку, та організовують знайомство з дітьми.
   17. Здійснює нагляд за умовами проживання та виховання усиновлених дітей.
   18. Влаштовує дітей, стосовно яких усиновлення скасовано або визнано недійсним.
   19. Здійснює своєчасне внесення достовірної інформації в  ЄІАС «Діти»  щодо обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, кандидатів в усиновлювачі, сімей потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів; зняття з обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

4.2. Служба реалізує також наступні функції:

   1. Готує проекти розпорядчих актів сільської ради, її виконавчих органів і сільського  голови, в т.ч. нормативного характеру.
   2. Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції служби, за встановленим графіком.
   3. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції служби на внутрішньому порталі і зовнішньому сайті сільської ради.
   4. Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.
   5. Організовує проведення засідань, координаційних рад та інших заходів з питань, які належать до компетенції служби.
   6. Здійснює інші повноваження, покладені на службу, відповідно до чинного законодавства.

 

V. Система взаємодії

  1. Служба, при виконанні покладених на неї завдань, взаємодіє з органами виконавчої влади, департаментами та іншими виконавчими органами Інгульської  сільської  ради, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними сільською  радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян.

 

VI. Права служби

  1. Служба має право:
   1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів сільської ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на службу завдань.
   2. Інформувати сільського голову у разі покладання на службу виконання роботи, що не відноситься до функцій служби чи виходить за її межі, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи сільської ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених задач з метою вжиття відповідних заходів.
   3. Залучати за узгодженням з керівником виконавчого органу сільської  ради відповідних спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться службою, відповідно до покладених на неї завдань.
   4. Брати участь у пленарних засіданнях сесій сільської ради, засіданнях постійних комісій сільської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених сільською радою, її виконавчими органами, сільським головою.
   5. Звертатися у разі порушення прав та законних інтересів дітей, а також з питань надання їм допомоги до відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності.
   6. Проводити роботу серед дітей з метою запобігання правопорушенням.
   7. Вирішувати  питання про направлення до спеціальних установ для дітей, навчальних закладів (незалежно від форм власності) дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади.
   8. Забезпечувати влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, передачу під опіку, піклування, на усиновлення.
   9. Перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форм власності, які розташовані на підпорядкованій території.
   10. Перевіряти стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності – умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності.
   11. Представляти, в разі необхідності, інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності.
   12. Запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з’ясування  причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності, вчинення правопорушень, вживати заходи щодо їх усунення.
   13. Давати  згоду на звільнення працівників молодше 18 років за ініціативою власника підприємства, установи та організації незалежно від форми власності або уповноваженого нею органу.
   14. Порушувати питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих сільською радою з питань захисту прав та інтересів дітей.
   15. Визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей.
   16. Розробляти і реалізовувати власні т а підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.
   17. Порушувати питання про притягнення до відповідальності згідно із законом фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів дітей.
   18. Відвідувати дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі у справах дітей, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.
   19. Звертатись до суду з позовами  про позбавлення батьківських прав або  відібрання дітей без позбавлення батьківських прав у батьків, які не виконують батьківських обов’язків, а також у інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
   20. Порушувати клопотання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності за невиконання ними обов’язків щодо виховання дітей та вчинення насильства в сім’ї.
   21. Порушувати клопотання про притягнення до відповідальності осіб, які порушують права дітей.
   22. Узгоджувати відрахування дітей із закладів освіти незалежно від їх форм власності.
   23. Спільно з органами, що відповідають за виконання вироку, вносити до суду подання про умовно-дострокове звільнення засудженого неповнолітнього або заміну йому не відбутої частини покарання більш м’яким  покаранням.
   24. Залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції спеціалістів інших  виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, об’єднань громадян та благодійних організацій (за погодженням з їх керівниками).
   25. Скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до компетенції служби.
   26. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об’єднаннями громадян і благодійними організаціями.
   27. Порушувати в установленому порядку питання про обмеження або позбавлення дітей віком від 15 до 18 років права самостійно розпоряджатися своїм заробітком, прибутком, стипендією.
   28. Вносити пропозиції щодо удосконалення роботи в ЄІАС «Діти».

 

VII. Керівництво службою

  1. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою одноособово у встановленому законом порядку (на конкурсній основі).
  2. Начальник служби:
   1. Здійснює керівництво діяльністю служби.
   2. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на неї завдань, реалізацію її повноважень, дотримання трудової дисципліни.
   3. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.
   4. Інформує територіальну громаду про виконання рішень сільської ради, виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови та про інші питання відповідно до компетенції.
   5. Начальник служби без доручення діє від імені служби, представляє її інтереси в органах виконавчої влади, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами.
   6. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.
   7. Працівники служби діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються начальником служби.
   8. В окремих випадках, у разі службової необхідності, за дорученням начальника служби виконують повноваження, не передбаченні посадовими інструкціями, але в межах повноважень посадової особи органів місцевого самоврядування.
   9. Посадові особи служби зобов’язані у своїй діяльності дотримуватись Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.
   10. Порушення Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування є підставою для притягнення їх до відповідальності згідно чинного законодавства.
   11. Посадові особи служби зобов’язані постійно підвищувати свій кваліфікаційний рівень та приймати участь в системі корпоративного навчання.

 

 

VIII. Статус служби

 

  1. Служба є юридичною особою.
  2. Служба має круглу печатку з зображенням Державного герба України із своїм найменуванням, кутовий штамп, бланки із своїми реквізитами.
  3. Майно, яке знаходиться на балансі Служби, є комунальною власністю Інгульської сільської ради та перебуває в оперативному управлінні (користуванні) служби.
  4. Реорганізація та ліквідація служби здійснюється за рішенням сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства.
  5. 3міни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.
  6. Служба утримується за рахунок коштів місцевого бюджету та обслуговується відділом бухгалтерського обліку та звітності Інгульської сільської ради.

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                               Ніно КУЗЬМЕНКО                           

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора